Despre Noi

Inceput, Educatie, Specializare, Colaboratori

Despre Noi

Biroul Individual de “Executor Judecatoresc Romulus Puia” a luat fiinta la data de 10 Mai 2001 fiind primul birou de executor judecatoresc deschis in regim de profesie libera in circumscriptia Curtii de Apel Tg.Mures, inregistrat sub nr.1/A/2001.

    Titularul biroului a intrat in profesie in anul 1998, la varsta de 22 de ani, prin numire de catre Ministrul Justitiei ca si executor judecatoresc debutant pe langa Judecatoria Tg.Mures, devenind in scurt timp executor judecatoresc definitiv numit pe langa Tribunalul Mures.
    Pana la intrarea in profesie, la varsta de 20 de ani a infiintat o fundatie avand ca si obiect prevenirea si combaterea delicventei juvenile, pe care a condus-o in calitate de presedinte-fondator timp de 2 ani. In paralel, a predat ca si profesor suplinitor materiile istorie si logica.

     A absolvit Liceul teoretic “Bolyai Farkas” profilul “Matematica-Fizica”, este licentiat al Facultatii de Drept “Simon Barnutiu” din cadrul Universitatii “Lucian Blaga”Sibiu promotia 1998 si devine titular de birou individual in regim de profesie libera la varsta de 25 de ani. Din anul 2016 ocupa functia de Presedinte al Comisiei Superioare de Disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti , fiind membru cu vechime neintrerupta al acesteia inca din anul 2001.

     In decursul formarii sale ca si executor judecatoresc s-a axat cu preponderenta pe cauze si executari silite derulate in materie comerciala, acumuland o vasta experienta si in executarile silite aflate sub incidenta procedurilor speciale: urmarirea bunurilor mobile culturale, a bunurilor mobile supuse unui regim special de circulatie, sechestrul si licitarea obiectelor din metale pretioase, evacuarea unor unitati detinatoare de bunuri restrictive circulatiei libere, vanzarea de corpuri de cladiri industriale pe intreg, pe etaje ori nivele, vanzarea silita de titluri de credit nominative ori bunuri mobile incorporale, constatarea unor stari de fapt privind existenta simultana pe piata a unor produse protejate prin brevete, inregistrari de marca sau origini controlate si a celora care simuleaza prezentarea ori calitatea acestora sau le imita etc. In intersectarea activitatiilor sale profesionale cu diverse legi si norme speciale aplicabile, a acumulat cunostiinte de drept financiar si fiscal, comercial, bancar si drept funciar, precum si notiuni de verificare si tinere a evidentelor contabile, utile in identificarea posibilelor surse generatoare de informatii privind bunurile ori veniturile urmaribile.

     Biroul este sprijinit in activitatea sa de o echipa tanara si dinamica respectiv consilier juridic Cristian Toma, consilier juridic Alexandra Ioana Precup, secretar Carina Patricia Cziszar si secretar Miruna-Maria Bunea.
     Pentru lucrarile conexe necesare derularii activitatii, sunt incheiate o serie de contracte de colaborare cu diverse societati de expertize si prestari servicii.

Competenta

Materiala :

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Teritoriala :

Executor Judecatoresc din Circumscriptia Curtii de Apel Tg.Mures (judetele Mures si Harghita)

Echipa Noastra

DSCN6732

Romulus Puia
D7K_5269

Cristian Toma
D7K_5221

Ioana Alexandra Precup
D7K_5266

Carina Patricia Csiszar
D7K_5245

Miruna-Maria Bunea